1600691314176_COMUNICACIÓN 3º REUNION DE APODERADOS